Arvioida, arvottaa ja arvostaa

Posted on

Kun juuri ennen vuosituhannen vaihdetta väittelin, opastettiin osana väitösprosessia, että väitöstilaisuudessa niin sanottuna ylimääräisenä opponenttina saattoi toimia ainoastaan jo väitellyt henkilö. Olihan vain saman prosessin läpikäyneellä mahdollisuus arvioida työtä opponentin ominaisuudessa. Ainakin omassa yliopistossani on viime vuosina pyritty tietoisesti pois tästä ajattelutavasta: näin on haluttu tehdä myös väitöstilaisuuksista aktiivisia tieteellisen keskustelun tiloja, joissa oikeus kysyä, […]

Tutustu Ethnoksen 2021 palkitsemaan graduun: vammautumisen kokemus ja sen kohtaaminen

Posted on

Vammaisuus ja vammautuneisuus ovat ainutlaatuisia ja henkilökohtaisia kokemuksia, silti niistä on kehitetty useita erilaisia ja eri tarkoituksia varten olevia malleja. Tätä käsitystä tukee myös maisterintutkielmani ”Minä olen ainakin päässyt hyvin yhteiskuntaan takaisin sisään (paitsi byrokraattisesti): Etnologinen tutkielma vammautumisen kokemuksesta ja kohtaamisesta. Palaan tässä kirjoituksessa vuonna 2021 valmistuneeseen maisterintutkielmaani ja esittelen poimintoja sen tuloksista. Tutkimuksessani kysyin […]

Katsaus Ethnoksen palkitseman gradun teemoihin ja Irakin arabien sukuyhteisöihin

Posted on

Ethnoksen blogin ottaa haltuun Venla Österberg, jonka opinnäytetyön Ethnos ry palkitsi vuoden 2019 parhaimpana pro graduna. Tässä kirjoituksessa Österberg käsittelee Irakin arabiheimojen terminologiaa, rakennetta ja sukulaisuutta Irakissa. Teksti pohjautuu Österbergin Turun yliopistossa tekemään kansatieteen pro gradu –tutkielmaan: “’Ilman klaania et sä pärjää.’ Kulttuurianalyyttinen tutkimus Keski- ja Etelä-Irakin arabiheimojen ja -klaanien sosiaalisesta rakenteesta”. Tutkimuksessaan Österberg oli […]