Toimituskunta

Ethnos-toimitteella on oma julkaisutoimikuntansa. Lisäksi jokaisella kirjalla on erikseen valittavat toimittajat. Ethnos-toimitteen julkaisusihteeri on Ethnoksen hallituksen jäsen. Hänen yhteystietonsa löytyvät hallituksen sivuilta.

Ethnos-toimitteen toimituskunnan jäsenet 2021 alkaen:

Lena Marander-Eklund, Professori (Åbo Akademi)

Pia Olsson, Yliopistonlehtori (Helsingin yliopisto)

Helena Ruotsala, Professori (Turun yliopisto)

Arja Turunen, FT (Jyväskylän yliopisto)

Maria Vanha-Similä, FT (Jyväskylän yliopisto)

Redaktion

Ethnos-toimite har en egen redaktion. Utöver den utnämns redaktörer särskilt för varje publikation. Ethnos-toimites publikationssekreterare är också styrelsemedlem i Ethnos rf. Kontaktuppgifter finns under fliken ”Ethnos ry” och ”Ethnoksen hallitus” (Ethnos styrelse).

Medlemmar i redaktionen sedan 2021 är:

Lena Marander-Eklund, Professori (Åbo Akademi)
Pia Olsson, universitetslektor (Helsingfors universitet)
Helena Ruotsala, Professor (Åbo universitet)
Arja Turunen, FD (Jyväskylä universitet)
Maria Vanha-Similä, FD (Jyväskylä universitet)