Toimituskunta

Ethnos-toimitteella on oma julkaisutoimikuntansa. Lisäksi jokaisella kirjalla on erikseen valittavat toimittajat. Ethnos-toimitteen julkaisusihteeri on Ethnoksen hallituksen jäsen. Hänen yhteystietonsa löytyvät hallituksen sivuilta.

Ethnos-toimitteen toimituskunnan jäsenet 2021 alkaen:

Lena Marander-Eklund, Professori (Åbo Akademi)

Pia Olsson, Yliopistonlehtori (Helsingin yliopisto)

Helena Ruotsala, Professori (Turun yliopisto)

Arja Turunen, FT (Jyväskylän yliopisto)

Maria Vanha-Similä, FT