Kirjoituskutsut

Tällä hetkellä Ethnos toimitteessa ei ole avoimia kirjoituskutsuja.

Jos sinulla on idea toimitteen seuraavaksi julkaisuksi, voit ottaa yhteyttä hallituksen julkaisusihteeriin. Hän välittää ehdotukset toimituskunnalle ja hallitukselle käsiteltäväksi.

Huomio, että toimitteet ovat pääosin etnologian alan artikkelikokoelmia. Ne ovat vertaisarvioituja julkaisuja.

Käy myös tutustumassa aikaisempiin Ethnos toimitteisiin.