Mitä on etnologia

Tällä sivulla voit tutustua siihen millainen tieteenala etnologia on, missä sitä voi opiskella, miten monipuolisesti etnologit työllistyvät ja millaista on etnologinen tutkimus. Kohdasta Videot löytyy kootusti linkkejä, joiden kautta pääset tutustumaan etnologiaan tarkemmin.

Sivuilla kokemuksistaan kertovat niin etnologian pää- kuin sivuaineopiskelijat sekä työelämässä olevat etnologit. Mukana työelämätarinoissa ovat julkinen- ja yksityinen sektori, museo-, opetus- sekä tutkimusalat. 

Kohtaan Mediassa on koottu yhteen näytteitä etnologien esiintymisestä eri medioissa, mikä kuvaa etnologian alan yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen toteutumista sekä vaikuttavuutta. 

Etnologian alan kirjallisuuteen voit tutustua osiossa Kirjallisuus, johon on koottu keskeisimpiä etnologian alan suomenkielisiä teoksia. Osiosta löydät myös Ethnos-toimitteita eli Ethnos ry:n julkaisemaa tutkimuskirjallisuutta ja linkin Ethnologia Fennican tieteeliseen verkkolehteen. 

“Mitä on etnologia” osion tekstit nojautuvat alla oleviin lähteisiin:

Helsingin yliopisto, kansatiede: https://www.helsinki.fi/fi/humanistinen-tiedekunta/tutkimus/tieteenalat/kulttuurien-tutkimus/kansatiede

Jyväskylän yliopisto, KUMU, etnologia, antropologia ja kulttuuri politiikka: https://www.jyu.fi/hytk/fi/laitokset/hela/opiskelu/oppiaineet/kumu  

Turun yliopisto, etnologia (osana kulttuurien tutkimuksen tutkinto-ohjelmaa): https://www.utu.fi/fi/yliopisto/humanistinen-tiedekunta/etnologia

Åbo Akademi, pohjoismainen etnologia: https://www.abo.fi/fi/aineet/pohjoismainen-etnologia/