Ethnos-toimite

Ethnos-toimitteita on ilmestynyt yhteensä yli 20. Toimitesarjan kirjat ovat pääsääntöisesti eri teemoja käsitteleviä vertaisarvioituja artikkelikokoelmia. Aiheet käsittelevät kulttuurintutkimuksen ajankohtaisia tutkimusalueita sekä kansatieteen ja etnologian alan tutkimusmetodologiaa.

Ethnos-toimitteella on oma julkaisutoimikuntansa. Lisäksi jokaisella kirjalla on erikseen valittavat toimittajat. Ethnos-toimitteen julkaisusihteeri on Ethnoksen hallituksen jäsen. Hänen yhteystietonsa löytyvät hallituksen sivuilta.

Ethnos-toimitteet ovat olleet vertaisarvioituja vuodesta 2014 alkaen ja Ethnos ry on saanut julkaisuilleen Tieteellisten seurain valtuuskunnan vertaisarviointitunnuksen käyttöoikeuden ja sitoutunut noudattamaan tunnuksen käytölle asetettuja ehtoja.

Viimeisin Ethnos -toimite (22), Affektit ja tunteet kulttuurien tutkimuksessa on ilmestynyt keväällä 2020. Sen ovat toimittaneet Jenni Rinne, Anna Kajander ja Riina Haanpää. Artikkelikokoelmassa luodaan puitteet affektikeskustelulle erityisesti kulttuurintutkimuksen näkökulmasta erilaisten tapaustutkimusten avulla. 

Ethnos-toimitteita on myynnissä Tiedekirjan kivijalkamyymälässä sekä nettikaupassa.