Keynote-puhujat / Keynote speakers

Keynote-puhujien abstraktit

Fataneh Farahani

Fataneh Farahani toimii etnologian professorina Tukholman yliopistossa. Hänen tutkimustensa keskiössä ovat siirtolaisuus ja pakolaisuus, ja häntä kiinnostavat erityisesti diasporassa rakentuvat feminiinisyydet ja maskuliinisuudet. Työssään hän on hyödyntänyt niin monipaikkaista etnografiaa kuin kriittisen kulttuurintutkimuksen teorioita. Hänen viimeisimmät tutkimuksensa ovat käsitelleet muun muassa vieraanvaraisuutta (hospitality), tiedontuottamisen rodullistavia ja toiseuttavia prosesseja sekä diasporista sukupuolta ja seksuaalisuutta.

Sharon Macdonald 

Sharon Macdonald on sosiaaliantropologian professori Humboldt-yliopistossa ja johtaa museoiden ja kulttuuriperinnön antropologiseen tutkimukseen keskittyvää tutkimuskeskusta. Hänen tutkimuksensa on keskittynyt muistin, kulttuuriperinnön ja identiteetin politiikkaan ja käytänteisiin erityisesti Euroopassa. Viime aikoina hän on käsitellyt kokoelmien muodostumista, diversiteetin ja erilaisuuksien käsittelyä museoissa sekä taiteellisten näkökulmien potentiaalia kulttuuriperinnön etnografisessa tarkastelussa.

Tytti Steel

Tytti Steel on kansatieteen dosentti ja toimii etnologian yliopistonlehtorina sekä oppiainevastaavana Turun yliopistossa. Tutkimuksissaan Steel on käsitellyt erilaisia työelämän ilmiöitä. Hän on hyödyntänyt sukupuolentutkimuksen näkökulmia ja on kiinnostunut erityisesti intersektionaalisuudesta sekä toimintatutkimuksesta. Tällä hetkellä Steel tutkii pandemia-ajan jälkeistä hoivatyötä ulkomaalaistaustaisten lähihoitajien näkökulmasta. Koneen säätiön rahoittama Kulttuuri työssä -niminen hanke taas käsittelee keikkatyötä ja alustataloutta.

Keynote speakers’ abstracts

Fataneh Farahani

Fataneh Farahani is a professor of ethnology in the Department of Ethnology, History of Religions and Gender Studies at Stockholm University. The distinctive contributions of her work include applying gender and sexuality to the field of migration studies, integrating race and translocational understandings in the field of masculinities studies, analysing the field of epistemology and knowledge production through the lens of race and gender, and integrating critical race and whiteness studies in the study of hospitality and hostility within the field of migration.

Sharon Macdonald

Sharon Macdonald is the Alexander von Humboldt professor of social anthropology at the Humboldt-Universität zu Berlin, where she directs the Hermann von Helmholtz Centre for Cultural Techniques and is co-director of the Käte Hamburger Centre for Advanced Study: Inherit – Heritage in Transformation. She has worked on the practices and politics of memory, heritage and identity, especially in Europe. Her recent research has included examinations of how much we can keep collecting from the past, of how diversity and difference are – and could be – dealt with in museums, and of the potential of artistic approaches in ethnographic work on heritage.

Tytti Steel

Tytti Steel is a docent of ethnology and works as a university lecturer in ethnology and head of subject at the University of Turku. In his studies, Steel has dealt with various phenomena of working life. She has utilized the perspectives of gender studies and is particularly interested in intersectionality and action research. Steel is currently researching post-pandemic care work from the perspective of caregivers with a foreign background. The Kone foundation-funded project called Culture at Work deals with gig work and the platform economy.  

Fataneh Farahani
Sharon Macdonald (photo: Michelle Mantel)
Tytti Steel