Tietoa Ethnoksesta

Suomen kansatieteilijöiden yhdistys Ethnos ry toimii eri aloilla etnologian ja kansatieteen parissa työskentelevien ihmisten tieteellisenä ja tiedepoliittisena yhdistyksenä ja yhdyssiteenä. Ethnos ry edistää ja tekee tunnetuksi etnologista tutkimusta ja tieteenalaa. 

Ethnoksen julkaisutoiminta on yksi keskeinen osa kansatieteellisen tutkimuksen edistämistä ja tunnetuksi tekemistä. Ethnos on tuottanut julkaisuja vuodesta 1985. Julkaisut on tarkoitettu alan tutkijoille, opiskelijoille ja muille kirjojen aihepiiristä kiinnostuneille. Julkaisut ovat laajalti ymmärrettäviä yleistajuisen ilmaisunsa ansiosta. Ethnoksella on kaksi julkaisusarjaa: englanninkielinen vertaisarvioitu aikakauskirja Ethnologia Fennica ja suomenkielinen julkaisusarja Ethnos-toimite.

Ethnos järjestää vuorovuosina kansainvälisen konferenssin Kansatieteen päivät tai Kevätseminaarin sekä näiden lisäksi muita työpajoja ja tapahtumia. Tapahtumissa esitellään ja työstetään ajankohtaista etnologissa sekä rinnakkaistieteissä tehtyä tutkimusta. 

Ethnos ry jakaa vuosittain Gradupalkinnon vuoden aikana valmistuneelle kansatieteen pro gradu -tutkielmalle. Palkinto jaetaan maaliskuussa, vuorovuosina järjestettävien Kansatieteen päivien ja Kevätseminaarin yhteydessä.