Tutkimus I

Salli-Sofia Ritola, väitöskirjatutkija Jyväskylän yliopistossa

Maisteriksi valmistumisen jälkeen työskentelin muutaman vuoden vaatekaupassa eri tasoissa työtehtävissä extratyöntekijästä myymäläpäällikköön. Koen, että akateeminen maailma on kuitenkin enemmän minua ja vaikka valmistumisesta oli kulunut jo jokunen vuosi, päätin hakea Jyväskylän yliopistoon jatko-opintoihin. Minut hyväksyttiin Jyväskylän yliopiston tohtorikouluun sisään syksyllä 2019.

Nyt työskentelen Jyväskylän yliopiston Historian ja etnologian laitoksella etnologian väitöskirjatutkijana.  Tutkin ulkonäköpolitiikan rakentumista burleskitaiteen kautta, ja miten siihen vaikuttaa esimerkiksi sukupuolen, kehollinen ja rodullisuuden näkökulmat. 

Työni tutkijana keskittyy ensisijaisesti oman väitöstutkimukseni valmistumiseen. Tutkimuksen tekeminen vaatii erityisesti pitkäjänteisyyttä, keskittymiskykyä ja paineensietokykyä. Tutkimusaineiston keruussa voi tulla monenlaisia haasteita vastaan, myös tutkimusaihe tai näkökulma voi muuttua ja rahoituksen saamisessa voi kestää. Nämä ovat kaikki asioita, jotka itse olen kohdannut omassa väitöstutkimuksessani.

Varsinaisen tutkimuksen tekemisen lisäksi olen osallistunut erilaisiin seminaareihin ja konferensseihin, mutta olen myös pitänyt yleisöluennon ja kirjoittanut kirja-arvostelun akateemiseen julkaisuun. Lisäksi työnkuvaani voisi kuulua esimerkiksi artikkelien kirjoittamista julkaisuihin tai yliopistotasoisien kurssien vetäminen opiskelijoille.

Etnologia oli pääaineeni ja sen lisäksi olen opiskellut sivuaineina kulttuuriantropologiaa, kulttuurihistoriaa, museologiaa, sukupuolentutkimusta, taidehistoriaa sekä hieman uskontotiedettä.

Sivuaineitani ovat määrittäneet hyvin vahvasti oma kiinnostukseni historiaan, sukupuoleen ja seksuaalisuuteen, sekä marginaalisiin ilmiöihin ja kulttuureihin. Opintoni ovat hyvin vahvasti humanistipainotteiset hitusella yhteiskuntatieteellistä otetta, joten koen omana vahvuutenani ehdottomasti näiden kautta muodostuneen kokonaisvaltaisen kiinnostuksen ja ymmärryksen tarkastella ihmiselämän kulttuurisia ja sosiaalisia ulottuvuuksia.

Perusopintojeni aikana olin mukana ainejärjestö Nefassa, nyt jatko-opintojen aikaan olen mukana Ethnos ry:n sekä Lahti Burlesque ry:n hallituksissa.

Sallin terveiset opiskelijoille, lähitieteen alan toimijoille tai alasta kiinnostuneille:

Vaikka kuinka kliseeltä kuulostaa, tee sitä, mitä haluat ja etsi joku, joka maksaa sulle siitä. Mukaillen CMX:ää: ”Kaikki mihin kosket, on monin käsin kosketeltu. Muttei sinun silmilläsi, muttei sinun käsilläsi, ennen kuin sen on itse tehnyt.”.