Etnologia tieteenalana

Etnologia kuuluu kulttuurien tutkimuksen tieteenalaan ja siinä ollaan kiinnostuneita etupäässä ihmisten arjesta, esimerkiksi ruokailusta, pukeutumista tai asumisesta. Tarkastelun kohteina ovat ihmiset, yhteisöt ja kulttuurit. Etnologeja kiehtoo laajasti erilaiset kulttuuriset ilmiöt, kuten rituaalit, elämäntavat, media, esineet ja paikat. Alan tutkimuskohteisiin kuuluvat myös yhteisölliset ja yhteiskunnalliset aiheet, kuten ilmastonmuutos, eriarvoisuus ja konfliktit. Tutkimus- ja opetusaiheita voidaan etnologiassa tarkastella muun muassa etnisyyden, sukupuolen tai iän näkökulmista. Etnologiset tutkimusaiheet sijoittuvat yleensä nykyhetkeen, mutta usein myös menneisyys,  ja jopa tulevaisuus on tarkastelussa mukana. Tutkimuksissa keskeisiä näkökulmia ovatkin ajalliset kerrostumat, jatkumot ja toisaalta murrokset. Etnologit ovat arkielämän, kulttuuristen ilmiöiden ja yhteiskunnallisten aiheiden asiantuntijoita.