Työryhmien aikataulu / Workshop schedule

Ladattava taulukko työryhmien aikataulusta / Downloadable workshop schedule, see here: TimeSchedule_and_locations_ETNO2024_14.3.2024  

ETHNOLOGY DAYS 14.-15.3.2024 / Time schedule for the workshops:

Tieteiden talo: Kirkkokatu 6, 00170 Helsinki

SKS – Suomalaisen Kirjallisuuden seura: Hallituskatu 1, 00170 Helsinki

Sessio 1: Torstai 14.3.2024 klo 13.15–15.15

Kehollisuus ja käsin kosketeltava tieto (Tieteiden talo, room 208) 

Siiri Savinotko: Koskettava arkisto: virikehaastattelu affektiivisten ja ruumiillisten kokemusten tutkimusmenetelmänä

Elina Seye: Tanssijan tieto ja sen tallentaminen

Johanna Latva: Kaljuuden tuntu ja sen tutkiminen

Eerika Koskinen-Koivisto ja Kristiina Korjonen-Kuusipuro: Affektit ja kehollinen tieto: affektikortit tunteiden ja aistikokemusten tarkastelussa

***

Listening and giving voice to more-than-human world (Tieteiden talo, room 505)

Justin Armstrong: Toward An Ethnography of Non-Human Agents, or How to Talk About Things That Don’t Talk

Oliwia Murawska: Empirical Posthumanism. Doing Ethnography in a Posthuman World

Sara Zaman, Eugenia Castellazzi and Johanna Ylipulli: Cities in the world multiple: research methods for becoming-with the more-than-human

***

Monien äänten ja merkitysten kulttuuriympäristö (Tieteiden talo, room 504)

Katja Mäkinen: Polyspatiaalinen toimijuus: kulttuuriperintökokemus kansalaisten osallistumista tukemassa

Terhi Ainiala, Pia Olsson, Helena Schulman ja Karoliina Valalehto: ”Eikö teitä hävetä”? – Paikan menettäminen paikkasuhteen murroksena

Helena Teräväinen: Kulttuuriympäristön paikallinen muuttuminen

Susanna Tyrväinen: Seinäjoen Aalto-keskus ja kulttuuriympäristön arvot, merkitykset ja intressit

Laura Puolanmäki: Kurajuhlia ja pallosalamoita. Turvetuotantoalueen merkitys kulttuuriympäristönä Kihniön Aitonevalla

***

Moniäänisyys ja äänettömyys terveyden ja hyvinvoinnin määrittelyissä (SKS, Kulmahuone)

Kia Liimatainen: Vammaisten ihmisten äänet työelämäkeskusteluissa

Sirkka Komulainen: Sivuutettuja ääniä? Velan ’ääni’ tutkimuksen kohteena

Kasper Kouvo: Moniäänisiä käsityksiä lukiolaisten hyvinvoinnista

Nina Väkeväinen: Lääkärien ja potilaiden äänet vapaaehtoisesti lapsettomien henkilöiden sterilisaatioprosesseissa

***

Sukupuoli kansatieteessä ja etnologiassa nyt ja menneisyydessä (Tieteiden talo, room 207)

Sara Lundén: Tilda ja teknologia – Menneisyyden ääniä sukkanauhalaatikosta

Aleksi Eskelinen: Naisten ja miesten suomalaisuutta – sukupuolen merkitys Suomen kansallismuseon kokoelmien lahjoittajaprofiileissa vuosina 1921–1970.

Arja Turunen: Sukupuoli kansatieteellisen tutkimuksen kohteena ja tuotteena

Ildikó Lehtinen: Naistutkija kentällä. Miesnäkökulma naiseuteen

Anna Talasniemi: Sauna, alastomuus ja sukupuoli

Sessio 2: Perjantai 15.3.2024 klo 9.00/9.30–11.00

Kehollisuus ja käsin kosketeltava tieto (Tieteiden talo, room 207) [NOTE! Session begins at 9:00]

Antti-Ville Villén: Olfaktorisen kulttuurintutkimuksen askelia

Sanna Lillbroämda-Annala ja Päivi Leinonen: Liikuttava Linnakaupunki. Kävelyhaastattelut kehittyvän kaupunginosan tutkimuksessa

Laura Seesmeri: Minä ja meduusan muisti

Kaisa Nissi: Keho, kärsimys ja kääntymyksen kokemus

***

Listening and giving voice to more-than-human world (Tieteiden talo, room 505) [NOTE! Session begins at 9:00]

Mariana Scholzova: Wild Plastics – CANCELLED 

Paula Palanco Lopez: “Negotiating” with soil microbes: more-than-human communication as a method.

Alicja Staniszewska: Attuning and Sensing with – Ethnography with Ticks as Undesirable Non-humans

***

Monien äänten ja merkitysten kulttuuriympäristö (SKS, Kordelinin sali) [NOTE! Session begins at 9:00]

Leena Lahdenvesi-Korhonen: Maisematietoisuus, osallisuus ja elinkeinotoiminta kunnan kulttuuriympäristöohjelman kontekstissa

Ilona Hankonen: Kahtia jaettu ympäristö? Kulttuuri- ja luonnonympäristön käsitteet ja arjen maisemat

Helena Kangasmäki: Huonekalu kulttuuriperintönä ja arjen esineenä: Asko 1950-luvun muotoilu

Suvi Heinonen: Nykymuusikot ja elävä perinne: näkökulmia perinnemusiikkitraditioon ja interkulttuuriseen yhteistyöhön

Marjukka Piirainen: Pohdintaa kulttuurimatkailusta

***

Moniäänisyys ja äänettömyys terveyden ja hyvinvoinnin määrittelyissä (SKS, Kulmahuone) [NOTE! Session begins at 9:30]

Antti Lindfors: Lääkinnällisten sienten laadut ja yksilöllistyvä hyvinvointi – PERUTTU  

Siria Kohonen: Kivun materialisoiminen ja merkityksellistäminen historiallisessa kansanparannuksessa

Jani Tanskanen: Mitä on kulttuurinen mielenterveystutkimus?

***

Moraalisesti haastavat tutkimuskohteet (Tieteiden talo, room 208)[NOTE! Session begins at 9:00]

Tommi Kotonen: Kampanjakiertueella fasistien kanssa – etnografian haasteet poliittisten ääriliikkeiden tutkimuksessa

Emilia Lounela: Kriittisyyden ja empatian yhteensovittamisen haaste incel-yhteisöjä koskevassa tutkimuksessa

Miira Kuvaja: Fani ja omien joukkueiden ultrafanien häiriökäyttäytyminen kaupunkitilassa

Erica Åberg, Hanna Tyvelä ja Annukka Saaristo: Rap-musiikki ja artistit uhkakuvina?

***

Äänet museossa: Kenen äänet museossa kuuluvat, miten museon ääni kuuluu? (Tieteiden talo, room 504)[Note! Session begins at 9:00]

Karoliina Autere: Kohti dynaamista museota

Mikko Kero: Ulkomuseoaatteen uudet vaatteet

Helena Laukkoski: Kenen ääni kuuluu yrityspohjaisessa museossa? Tapaus Musiikkimuseo

Minna Sarantola-Weiss: Moninaisuuden moninaisuus. Helsingin kaupunginmuseon 4.kerroksen näyttelypolitiikan yhteisölliset kokemukset. Paneelikeskustelijoina Sari Katainen & Pirkko Madetoja.

Sessio 3: Perjantai 15.3.2024 klo 13.00–14.30

Listening and giving voice to more-than-human world (Tieteiden talo, room 505)

Nicola Renzi: (HI)STORIES OF LISTENING FROM SÁPMI. LEARNING FROM INDIGENOUS AND OTHER-THAN-HUMAN VOICES THROUGH COLLABORATIVE AUDIO-ANTHOLOGY MAKING

Ulla Valovesi: Starting from the place – a multisensory experience as a research method

Sanna Karimäki-Nuutinen: Unveiling the unique “voice” of an artwork

***

Moraalisesti haastavat tutkimuskohteet (Tieteiden talo, room 208)

Jaana Ahtiainen: Kaupallisen seksin tutkimisen haasteet

Sauli Okker: Luvattomien reivien tutkiminen: Tutkimuseettistä pohdintaa alakulttuuriyhteisöjen kohtaamisesta

Aleksi Hupli: Huumeiden hyötykäyttö – tutkimuseettistä reflektointia päihdetutkimuksen marginaaleista – PERUTTU 

Aila Mustamo: Tutkijoiden huumekokemuksia tutkimassa

***

Tutkimuksen eettiset käytänteet ja vaikutukset etnografiaan (Tieteiden talo, room 207)

Venla Österberg:  Pakkomuuttotutkimuksen eettiset periaatteet ja haasteet.

Tamaz Phutkaradze ja Lyubov Liski:  Sensitiivisten aiheiden kenttätutkimuksen eettiset riskit: vertailu kenttätyökokemuksista Pohjoismaissa, Kaukasiassa ja Venäjällä.

Liia-Maria Raippalinna ja Suvi Mononen:  Tutkimuseettisiä kysymyksiä ja käytänteitä sotakirjeenvaihtajien työtä käsittelevässä tutkimuksessa.

Eino Heikkilä:  Pohdintaa etnografian arvoista.

***

Äänet museossa: Kenen äänet museossa kuuluvat, miten museon ääni kuuluu? (Tieteiden talo, room 504)

Kirsti Jõesalu and Rebeka Põldsam:  Curating Dissonance? Making an Exhibition on LGBT+ Stories in a Memory Museum Context

Ene Kõresaar and Rein Murakas:  Curator as a mnemonic agent: how Baltic curators position themselves in the field of remembering

Agnes Aljas and Pirjo Hamari: Itsearviointi vaikuttavuuden tukena: MOI-arviointimalli ja museon monet äänet