Referee-menettely

Kaikki Ethnos-toimitteessa julkaistaviksi aiotut tutkimusartikkelit käyvät läpi hallituksen ja toimituskunnan ulkopuolisten asiantuntijoiden tekemän vertaisarvioinnin. Ethnos ry on saanut julkaisuilleen Tieteellisten seurain valtuuskunnan vertaisarviointitunnuksen käyttöoikeuden ja sitoutunut noudattamaan tunnuksen käytölle asetettuja ehtoja sekä Tutkimuseettisen neuvottelukunnan Hyvä tieteellinen käytäntö -ohjeen mukaisia periaatteita. Vertaisarvioidut Ethnos-toimitteet merkitään TSV:n myöntämällä vertaisarviointitunnuksella vuodesta 2014 alkaen.