Julkaisut

Ethnoksen julkaisutoiminta

Valtakunnallisena kansatieteen alan tieteellisenä yhdistyksenä Ethnos ry edistää ja tekee tunnetuksi etnologista ja kansatieteellistä tutkimusta sekä toimii alan tutkijoiden yhdyssiteenä. Ethnoksen julkaisutoiminta on yksi keskeinen osa kansatieteellisen tutkimuksen edistämistä ja tunnetuksi tekemistä. Ethnos on tuottanut julkaisuja vuodesta 1985 alkaen. Julkaisut on tarkoitettu paitsi alan tutkijoille ja opiskelijoille, myös muille kirjojen aihepiiristä kiinnostuneille ymmärrettävän ja yleistajuisen ilmaisunsa ansiosta.

Ethnoksella on kaksi julkaisusarjaa: englanninkielinen vertaisarvioitu aikakauskirja
Ethnologia Fennica ja suomenkielinen julkaisusarja Ethnos-toimite, jossa on ilmestynyt yhteensä 22 tiedekirjaa. Toimitesarjan kirjat ovat pääsääntöisesti eri teemoja käsitteleviä vertaisarvioituja artikkelikokoelmia. Toimitteiden aiheet käsittelevät kulttuurintutkimuksen ajankohtaisia tutkimusalueita sekä kansatieteen ja etnologian alan tutkimusmetodologiaa. Vuodesta 2014 lähtien, Ethnos-toimitteet ovat olleet vertaisarvioituja. Ethnos ry on saanut julkaisuilleen Tieteellisen seurain valtuuskunnan vertaisarviointi tunnuksen käyttöoikeuden ja sitoutunut noudattamaan tunnuksen käytölle asetettuja ehtoja.

Ethnos-toimitteen julkaisemia teoksia myydään Tiedekirjassa.