Ethnos ry

Muuttuva kulttuuriperintö – Det föränderliga kulturarvet

Muuttuva kulttuuriperintö johdattaa lukijan kansallisiin ja kansainvälisiin kulttuuriperintöä koskeviin keskusteluihin. Kirjassa kulttuuriperintö nähdään ennen muuta prosessina, muuntuvana tutkimuskohteena. Kirjoittajat pohtivat paikallisuuden ja kulttuuriperinnön suhdetta sekä tarkastelevat kulttuuriperintöinstituutioita tuoreista näkökulmista.

Artikkelit ammentavat useista konkreettisista esimerkeistä kansanmusiikista kirjoneuleisiin. Kirjassa käsitellään muun muassa Talvivaaran kaivoksen ja Lokan tekoaltaiden alueisiin liittyvää kadonnutta ja muuttuvaa kulttuuriperintöä.

Muuttuva kulttuuriperintö puhuttelee kaikkia kulttuuriperinnöstä kiinnostuneita ja kulttuuriperinnön kanssa työskenteleviä.

Toim. Tytti Steel, Arja Turunen, Sanna Lillbroända-Annala & Maija Santikko
Ethnos-toimite 16
360 s.
2014
ISBN 978-951-96345-8-6
ISSN 0357-511X

Hinta 30 €

Aineen taikaa

Aineen taikaa. Näkyvän ja näkymättömän kulttuurin jäljillä.

Aine on näkyvä, käsin kosketeltava osa arkeamme. Samalla sen taakse kätkeytyy tunteita, toimia ja merkityksiä, jotka eivät välttämättä ensi näkemältä hahmotu materiaalisen kulttuurin hyödyntäjille. Aineen taikaa -teoksen kirjoittajat paneutuvat tähän näkyvän ja näkymättömän, aineellisen ja aineettoman, kulttuurin vuoropuheluun.Samalla heidän esittelemänsä ilmiöt avaavat näkökulmia yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan välisiin suhteisiin, joissa välittäjänä toimii materia.

Toim. Aila Nieminen, Pia Olsson, Helena Ruotsala & Katriina Siivonen

Suomalaisen Kirjallisuuden Seura
Ethnos-toimite 15.

Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 1336.
Seurasaarisäätiön toimitteita 8

365 s.
2011

ISBN 978-952-222-281-7
ISSN 0357-511X (Ethnos), ISSN 0355-1768 (SKS toim.)

Hinta nid. 20,00 €.

Kulttuurista kestävyyttä

Mitä on kulttuuriin perustuva kestävä kehitys ja miten sitä voidaan huomioida aluekehitystyössä?  Aiheesta on ilmestynyt kirja: Katriina Siivonen (toim.), Kulttuurista kestävyyttä. Helsinki, Ethnos ry 2006.

Kulttuurinen kestävyys hakee paikkaansa kestävän kehityksen ajattelussa ja aluekehityksen toiminnoissa. Suomen kansatieteilijöiden yhdistys Ethnos ry tarttui tähän haasteeseen ja lähti hakemaan kulttuuriselle kestävyydelle omaa, määriteltyä asemaa aluekehityksessä järjestämällä koulutuspäivän Aluekehitystyö ja kulttuurisesti kestävä kehitys. Päivässä paneuduttiin arkiseen, ruohonjuuritason kulttuuriin ja kehittämistyöhön. Arkikokemukset yhdistettiin sekä hallinnon näkemyksiin että tutkimukselliseen tietoon kulttuurista. Tuloksena oli kulttuurisesti kestävän aluekehitystyön visio ja strategisia toimenpide-ehdotuksia sen toteuttamiseksi.

Kirjaan on koottu koulutuspäivän anti artikkeleina ja konkreettisina ajatuksina toimenpiteiksi. Kirjan kirjoittajat ovat kulttuurijohtaja Marjatta Eväsoja (Etelä-Pohjanmaan liitto), toiminnanjohtaja tuulikki Karjalainen (Kuhmon Kamarimusiikki), ylitarkastaja Pirkko Liisi Kuhmonen (opetusministeriö), tutkija Katriina Siivonen (Tulevaisuuden tutkimuskeskus), kulttuuriyrittäjä Hilkka Wilkman (Kulttuurikeikat) ja professori Anna-Maria Åström (Åbo Akademi). Kirjassa esitetyssä alueellisen kulttuurityön visiossa on lähtökohtana nykyinen monelle taholle hajautunut kulttuurityö, jossa halutaan painottaa aiempaa enemmän avoimuutta, osallistavuutta, monialaista asiantuntevuutta ja määrätietoista yhteistyötä. Kirjassa esitetyt toimenpide-ehdotukset ovat kenen tahansa asiasta kiinnostuneen toteutettavissa.

Katriina Siivonen (toim.)

Ethnos-toimite 12

102 s.

2006

ISBN 951-96345-5-X

ISSN 0357-511X

Hinta 5,00 €.