Ethnos ry

Gradupalkinto

Ethnos ry on jakanut Pro Gradu -palkinnon vuodesta 1992 alkaen parhaalle, vuoden aikana valmistuneelle kansatieteen pro gradu -tutkielmalle. Ehdokkaat tulevat viidestä oppiaineesta, jotka ovat Helsingin yliopiston kansatiede, Jyväskylän yliopiston etnologia ja antropologia, Turun yliopiston kansatiede ja kulttuuriperinnön tutkimus (Porin yliopistokeskus) sekä Åbo Akademin nordisk etnologi.

Palkinto jaetaan maaliskuussa, vuorovuosina järjestettävien Kansatieteen päivien ja Kevätseminaarin (ent. Vuosikokousseminaari) yhteydessä.

 

Kevätseminaarissa 8.3.2019 palkittiin Pirja Hyyryläisen pro gradu -tutkielma ”Digikunnailla: karjalaisuus Facebook-ilmiönä”. Valinnan teki professori Janne Vilkuna Jyväskylän yliopistosta. Hyyryläinen tutki gradussaan, kuinka karjalaisuus rakentuu ja kuinka sitä rakennetaan Facebookissa. Hyyryläisen mukaan Facebookin karjalaisryhmät voivat toimia jäseniensä karjalaisen identiteetin vahvistajina sekä digitaalisina muistin paikkoina. Ryhmät mahdollistavat ajasta ja paikasta riippumattoman tavan osallistua karjalaisyhteisöön.

Hyyryläinen sanoo, että karjalaisorganisaatiot, kuten Karjalan Liitto ry ja Karjalainen Nuorisoliitto ry, ovat ottaneet digiloikan hyödyntäessään sosiaalista mediaa. Niiden välittämä sanoma voi olla perinteinen, mutta väline moderni. Sosiaalinen media tarjoaa nuorille karjalaisjuurisille luontevan tavan toteuttaa karjalaisuuttaan. Digikunnaat tarjoavat mahdollisuuden virtuaalisiin kotiseutumatkoihin heille, jotka eivät syystä tai toisesta voi osallistua Karjalaisille kesäjuhlille tai matkustaa suvun kotipaikoille Karjalaan.

Pro gradu on luettavissa Jyväskylän yliopiston julkaisuarkistossa osoitteessa: https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/59612

Lisätietoja

Pirja Hyyryläinen, lepian@student.jyu.fi

Tutkijatohtori Pilvi Hämeenaho, Ethnos ry:n puheenjohtaja, pilvi.hameenaho@jyu.fi