Ethnos ry

Gradupalkinto

Ethnos ry on jakanut Pro Gradu -palkinnon vuodesta 1992 alkaen parhaalle, vuoden aikana valmistuneelle kansatieteen pro gradu -tutkielmalle. Ehdokkaat tulevat viidestä oppiaineesta, jotka ovat Helsingin yliopiston kansatiede, Jyväskylän yliopiston etnologia ja antropologia, Turun yliopiston kansatiede ja kulttuuriperinnön tutkimus (Porin yliopistokeskus) sekä Åbo Akademin nordisk etnologi (pohjoismainen etnologia).

Palkinto jaetaan maaliskuussa, vuorovuosina järjestettävien Kansatieteen päivien ja Kevätseminaarin (ent. Vuosikokousseminaari) yhteydessä.

 

Eettisyys ja kestävä kehitys nuorten naisten pukeutumisessa 2020-luvulla : Diskurssianalyyttinen tapaustutkimus nuorten naisten pukeutumisesta Espanjan A Coruña-Ferrol-alueella ja Suomen Turussa.

Halsinahon tutkimuksen pääset lukemaan täältä.

Liimataisen pro gradu selvitti mikä on vammautuneen kokemus vammautumisesta ja kuinka sitä määritellään Vammaisena Suomessa -elämäkertakeruun kirjoituksissa sekä kuinka vammautuneet kokevat tulevansa kohdatuksi yhteiskunnassa ja kuinka he kohtaavat omaa vammaisuuttaan. Yhteiskuntaetnologisena ja kulttuurien tutkimuksellisena työnä tutkielma tarkasteli vammaisuuden merkityksiä arjen ja elämäntapojen kontekstissa, koettuna hyvinvointina sekä nosti esiin vammaisten kohtaamia sosiaalisia ongelmia. 

Liimataisen tutkimuksen pääset lukemaan täältä.

Vuoden 2020 Ethnoksen gadupalkinnon sai Riikka Huuskonen Turun yliopistosta. Huuskosen palkitun pro gradu on nimeltään ”Suomenlinnasta on niin helposti se semmonen vähän siloteltu, pittoreski kuva, niin itse asiassa Suokki ei oo sitä.” Tutkimus Suomenlinnan asukasyhteisön paikkasuhteista ja kulttuuriperinnöstä. Huuskonen tarkastelee opinnäytetyössään Suomenlinnan asukkaiden kokemuksia seuraavien kysymysten kautta: minkälaisia tulkintoja asukkailla on Suomenlinnasta paikkana, saarten menneisyydestä ja suokkilaisten yhteisöstä? Entä minkälaista on asukasyhteisön kulttuuriperintö?

Huuskosen gradu on luettavissa täällä.

Vuoden 2019 Ethnoksen gadupalkinnon sai Venla Österbergin Turun yliopistosta.  Opinnäytetyössä ”Ilman klaania et sä pärjää.”: Kulttuurianalyyttinen tutkimus Keski- ja Etelä-Irakin arabiheimojen ja -klaanien sosiaalisesta rakenteesta Österberg oli kiinnostunut sukuun ja sukulaisuuteen liittyvistä vastuu- ja velvollisuuskysymyksistä, heimo ja klaanien tarjoamasta suojelusta sekä heimo-oikeudesta ja siihen liittyvistä korvaus-, vakuutus- ja oikeuskäytänteistä.

Österbergin gradu on luettavissa täältä.

Österberg on kirjoittanut gradunsa pohjalta Ethnos-blogiin julkaisun, johon pääset tutustuman tästä.

Kevätseminaarissa 8.3.2019 palkittiin Pirja Hyyryläisen pro gradu -tutkielma ”Digikunnailla: karjalaisuus Facebook-ilmiönä”. Valinnan teki professori Janne Vilkuna Jyväskylän yliopistosta. Hyyryläinen tutki gradussaan, kuinka karjalaisuus rakentuu ja kuinka sitä rakennetaan Facebookissa. Hyyryläisen mukaan Facebookin karjalaisryhmät voivat toimia jäseniensä karjalaisen identiteetin vahvistajina sekä digitaalisina muistin paikkoina. Ryhmät mahdollistavat ajasta ja paikasta riippumattoman tavan osallistua karjalaisyhteisöön.

Hyyryläinen sanoo, että karjalaisorganisaatiot, kuten Karjalan Liitto ry ja Karjalainen Nuorisoliitto ry, ovat ottaneet digiloikan hyödyntäessään sosiaalista mediaa. Niiden välittämä sanoma voi olla perinteinen, mutta väline moderni. Sosiaalinen media tarjoaa nuorille karjalaisjuurisille luontevan tavan toteuttaa karjalaisuuttaan. Digikunnaat tarjoavat mahdollisuuden virtuaalisiin kotiseutumatkoihin heille, jotka eivät syystä tai toisesta voi osallistua Karjalaisille kesäjuhlille tai matkustaa suvun kotipaikoille Karjalaan.

Pro gradu on luettavissa Jyväskylän yliopiston julkaisuarkistossa osoitteessa: https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/59612

Lisätietoja

Pirja Hyyryläinen, lepian@student.jyu.fi

Tutkijatohtori Pilvi Hämeenaho, Ethnos ry:n puheenjohtaja, pilvi.hameenaho@jyu.fi