Suomen kansatieteilijöiden yhdistys

Finlands etnologförening Ethnos

Kevätseminaari 2021

Ready to begin your journey?

Feel free to look around

Kevätseminaari 2021

Suomen kansatieteilijöiden yhdistys

Finlands etnologförening Ethnos

Kevätseminaari 2021
Ethnos ry

Ajankohtaista

Uudelleen hahmotetut kentät ja aineistot pandemian varjossa

Ethnos ry:n Kevätseminaari

22.3.2021 klo: 13:00 – 16:15, webinaari

Etnologian ja laajemmin kulttuurien tutkimuksen tekotapa sekä aineiston keräysmenetelmät ovat perinteisesti vaatineet toistuvaa kasvokkaista kohtaamista ihmisten välillä, joka on nyt maailmanlaajuisen pandemian vuoksi vaikeutunut. Monet tutkijat ovat joutuneet uudelleen miettimään, miten kerätä tutkimusaineistonsa. Haasteena ovat olleet myös opinnäytteiden kenttätöiden ja museoissa tapahtuvan nykydokumentoinnin järjestäminen, joka vaatii ihmiskontakteja.

Tutkimuksen kohteena oleva ihmisten kulttuurinen toiminta on osin muuttunut pandemian myötä ja muodostanut uusia kenttiä. Etnologisen kenttätyön vahvuutena voidaan pitää sen joustavuutta ja sopeutumiskykyä. Kentän rajat piirtyvät usein vasta tutkimusprosessin edetessä. Pandemian myötä aineistonkeräyksen reunaehdot ovat kuitenkin muuttuneet. Tilanne on vaatinut luovuutta ja mahdollistanut uusia innovatiivisia tutkimuksen tekotapoja, jotka tuottavat uudenlaisia aineistoja ja tietoa.

Seminaarissa jaamme kokemuksia, keskustelemme ja työstämme eteenpäin ihmisten väliseen vuorovaikutukseen perustuvan etnologisen aineistonkeräyksen mahdollisuuksia pandemian varjossa. 

Seminaarin lopuksi jaamme myös Ethnos ry:n gradupalkinnon sekä pidämme yhdistyksen vuosikokouksen verkkovälitteisesti alkaen klo 16.30.

Seminaarin tarkempi ohjelma ja puhujat julkistetaan alkuvuodesta 2021.

SIEF 2021 konferenssi järjestetään 21-24.6.2021. SIEF 2021 teemana on ”Breaking the rules? Power, participation and transgression”.

XI Kansatiteen päivät 2020 on peruttu koronatilanteen vuoksi.

KULTTUURINEN TIETO MUUTTUVASSA MAAILMASSA – TUTKIMUS, OPETUS, VUOROVAIKUTUS

XI Kansatieteen päivät 26.–27.3.2020

University of Jyväskylä, Finland

CALL FOR SESSIONS AND PAPERS

CULTURAL KNOWLEDGE IN A CHANGING WORLD – RESEARCH, TEACHING, AND CULTURAL ENCOUNTERS

XI Ethnology days 26.–27.3.2020 Jyväskylä, Finland

CALL FOR PAPERS – ARBETSGRUPPER OCH FÖREDRAG

KULTURVETENSKAPLIG KUNSKAP I EN FÖRÄNDERLIG VÄRLD – FORSKNING, UNDERVISNING, SAMVERKAN

XI Etnologidagarna 26.–27.3.2020 Jyväskylä