Suomen kansatieteilijöiden yhdistys

Finlands etnologförening Ethnos

Kansatieteenpäivät 2022

Ready to begin your journey?

Feel free to look around

Kansatieteenpäivät 2022

Suomen kansatieteilijöiden yhdistys

Finlands etnologförening Ethnos

Kansatieteenpäivät 2022
Ethnos ry

Ajankohtaista

Ethnoksen blogissa uusi julkaisu
 
Postauksessa pääsee kurkistamaan merelliseen Suomenlinnaan ja sen asukkaiden elämään.
 
Blogin ottaa haltuun Riikka Huuskonen, joka kertoo postauksessa Suomenlinnan asukasyhteisön paikkasuhteista ja kulttuuriperinnöstä.
 
Teksti pohjautuu Huuskosen graduun, jonka Ethnos palkitsi vuoden 2020 parhaimpana.
 
Postauksen pääset lukemaan täältä.
Asuintaloja ”Länskärillä”, eli Länsi-Mustalla. Riikka Huuskonen, 2020.
Affektikahvila – Miltä tiede tuntuu?
 
Ethnos on mukana Tieteiden yön Affektikahvilassa, joka pidetään tammikuussa 2022.
 
Tule affektikahvilaan keskustelemaan tutkijoiden kanssa tutkimustiedon merkityksistä. Kutsumme kaikki tieteestä ja sen arvosta kiinnostuneet keskustelemaan siitä, mitä tiede merkitsee juuri sinulle: mikä siitä tekee tärkeää, mikä siinä ihmetyttää ja miten se on koskettanut sinun elämääsi.
 
Tieteen rahoitukseen liittyvät kysymykset ovat viime kuukausina herättäneet runsaasti yhteiskunnallista keskustelua. Erityisesti humanististen ja yhteiskuntatieteellisten alojen arvoa on sekä kyseenalaistettu että puolustettu aktiivisesti sosiaalisessa mediassa.
 
Kahvilamme tarjoaa kahvit ja teet, mukaan tarvitset vain omat kokemuksesi ja näkemyksesi! Toivomme, että voit varata kahvilaan tullessasi sen kaksi tuntia kestävän ajan.
 
Affektikahvila – Miltä tiede tuntuu? 20.1.2022 klo 20.00–22.00, Tieteiden talon väistötila, Runeberginkatu 14–16, A309, 3. krs, Töölö, Helsinki.
 
Järjestäjät: Korkeakoulututkimuksen seura, Suomen kansatieteilijöiden yhdistys Ethnos, Suomen tieteen- ja teknologiantutkimuksen seura ja Akateemisten affektien etnografia -tutkimushanke
 
Tieteiden yön kotisivut löytyvät täältä.

Kansatieteen ja Kulttuuripolitiikan tutkimuksen päivät 2022 / Ethnology days and the  Finnish Conference on Cultural Policy Research 2022

//

KULTTUURINEN TIETO MUUTTUVASSA MAAILMASSA – TUTKIMUS, OPETUS, VUOROVAIKUTUS 

XI Kansatieteen ja VIII Kulttuuripolitiikan tutkimuksen päivien teemana on kulttuurinen vuorovaikutus muuttuvassa maailmassa. Päivät keskittyvät pohtimaan kulttuurintutkimuksellisen tiedon paikkaa ja tulevaisuutta muuttuvassa maailmassa niin tutkimuksessa, opetuksessa kuin vuorovaikutuksessa ympäröivän yhteiskunnan kanssa.

Kansatieteen ja Kulttuuripolitiikan tutkimuksen päivät järjestetään Jyväskylän yliopistolla 17. -18.3.2022.

Esitelmä- tai workshop-ehdotukset voi jättää aikavälillä 15.11.-15.12.2021. 

XI Kansatieteen ja VIII Kulttuuripolitiikan tutkimuksen päivien kotisivuille pääset tästä

// 

KULTURVETENSKAPLIG KUNSKAP I EN FÖRÄNDERLIG VÄRLD – FORSKNING, UNDERVISNING, SAMVERKAN
 
XI Etnologidagarna och de VIII Nationella forskningsdagarna för kulturpolitisk forskning ordnas vid Jyväskylä Universitet 17.-18.3.2022.
 
Temat för dagarna är kulturvetenskaplig kunskap i en föränderlig värld – undervisning, forskning och samverkan.
 
CfP är öppen 15.11 – 15.12 2021.
 
Ytterligare information på webbsidan.

//

CULTURAL KNOWLEDGE IN A CHANGING WORLD – RESEARCH, TEACHING, AND CULTURAL ENCOUNTERS

The theme of the XI Ethnology days and the VIII Finnish Conference on Cultural Policy Research is cultural knowledge in a changing world – in research, teaching and cultural encounters.

XI Ethnology days and the VIII Finnish Conference on Cultural Policy Research 17.–18.3.2022 Jyväskylä, Finland.

The CfP will be open between November 15th and December 15th 2021. 

More information on the website.

Call for Papers: Kulttuurien tutkimuksen pedagogiikka, Ethnos-toimite 23

Seuraavan Ethnos-toimitteen teemana on etnologian ja kulttuurien tutkimuksen opetus ja pedagogiikka. Toimitteeseen etsitään artikkeleita, joissa käsitellään etnologian ja kulttuurien tutkimuksen opetusta sekä sen suhdetta yliopistopedagogiikkaan ja pedagogisiin teorioihin. Teokseen toivotaan myös tapaustutkimuksia, joissa tuodaan esille opetuksen nykykäytäntöjä.

Toimitteen aikataulu:

  • Abstraktit 15.10.2021 mennessä
  • Artikkelien palautus toimittajille 31.5.2022 mennessä
  • Teos julkaistaan alkuvuodesta 2023

Lisätietoa alla olevasta linkistä

 

Call for Papers: Kulturforskningens pedagogik, Ethnos-toimite 23

Temat för nästa Ethnos-toimite är undervisning och pedagogik inom etnologi och kulturforskning. Nu söker vi artiklar som diskuterar undervisning i etnologi och kulturforskning samt relationen till universitetspedagogik och pedagogiska teorier, t.ex. genom fallstudier med fokus på undervisningspraktiker i samtiden.

Tidtabell för publikationen:

  • Skicka abstract senast 15.10.2021
  • Deadline för artiklar 31.5.2022
  • Publicering i början av 2023

Mer information från länken nedan

Ethnos-blogissa uusi postaus vuosien jälkeen, huraa!

Blogissa ohjat ottaa haltuunsa Venla Österberg, jonka opinnäytetyön Ethnos palkitsi vuoden 2019 parhaimpana pro graduna. Postauksessa Venla kertoo gradunsa teemoista ja Irakin arabien sukuyhteisöistä.

SIEF 2021 konferenssi järjestetään 21-24.6.2021. SIEF 2021 teemana on ”Breaking the rules? Power, participation and transgression”.

Kirja-ale Kevätseminaarin 2021 yhteydessä (19.3-31.3.2021)

Ethnos-toimitteen uusimmat artikkelikokoelmat alennuksessa:

Affektit ja tunteet kulttuurien tutkimuksessa 18€ (ovh 28€)

Liikettä rajapinnoilla. Keskusteluja etnologian osallistavuudesta = Rörelser och gränsytor – Etnologiska diskussioner om samverkan 18€ (ovh 30€) 

Rajaamatta. Etnologisia keskusteluja 18€ (ovh 30€)

Muita Ethnos-toimitteen teoksia saatavilla jopa 10 euron hintaan. 

Kansatieteellisen Arkiston uusimmat julkaisut alennuksessa:

Karhuverkosta susipantaan, Teppo Korhonen 28 € (ovh 35€)  

Polkuja esihistoriasta tulevaisuuksiin, Maija Mäki 24 € (ovh 30€) 

Tiskin takana, Liisa Kurkinen 20 € (ovh 25€) 

Suomen Muinaismuistoyhdistyksen yksisarvinen-muistikirja 10€ (ovh 15€) 

Lukuisia muita Kansatieteellinen Arkisto -sarjan numeroita löytyy lisää Tiedekirjasta

Alennus on voimassa 19.3-31.3.2021 Tiedekirjassa

Nettikauppa löytyy täältä ja kirjoja voi ostaa myös myymälästä (Snellmaninkatu 13, Helsinki). 

Myymälän aukioloajat:

ma-ti 10.30-17, ke 10.30-18, to 10.30-17 ja pe 10-16.

***På svenska nedan

Ethnos ry:n Kevätseminaari, 22.3.2021 klo: 13:00 – 16:20, webinaari

Uudelleen hahmotetut kentät ja aineistot pandemian varjossa

Etnologian ja laajemmin kulttuurien tutkimuksen tekotapa sekä aineiston keräysmenetelmät ovat perinteisesti vaatineet toistuvaa kasvokkaista kohtaamista ihmisten välillä, joka on nyt maailmanlaajuisen pandemian vuoksi vaikeutunut. Monet tutkijat ovat joutuneet uudelleen miettimään, miten kerätä tutkimusaineistonsa. Haasteena ovat olleet myös opinnäytteiden kenttätöiden ja museoissa tapahtuvan nykydokumentoinnin järjestäminen, joka vaatii ihmiskontakteja.

Tutkimuksen kohteena oleva ihmisten kulttuurinen toiminta on osin muuttunut pandemian myötä ja muodostanut uusia kenttiä. Etnologisen kenttätyön vahvuutena voidaan pitää sen joustavuutta ja sopeutumiskykyä. Kentän rajat piirtyvät usein vasta tutkimusprosessin edetessä. Pandemian myötä aineistonkeräyksen reunaehdot ovat kuitenkin muuttuneet. Tilanne on vaatinut luovuutta ja mahdollistanut uusia innovatiivisia tutkimuksen tekotapoja, jotka tuottavat uudenlaisia aineistoja ja tietoa.

Seminaarissa jaamme kokemuksia, keskustelemme ja työstämme eteenpäin ihmisten väliseen vuorovaikutukseen perustuvan etnologisen aineistonkeräyksen mahdollisuuksia pandemian varjossa. 

Seminaarin lopuksi jaamme myös Ethnos ry:n gradupalkinnon sekä pidämme yhdistyksen vuosikokouksen verkkovälitteisesti alkaen klo 16.30.

Sisältö

Ethnoksen Kevätseminaari 2021 alkaa lyhyillä alustuksilla. Blanka Henriksson, Åbo Akademista kertoo kokemuksista muun muassa menetelmä- ja teoriaopetuksessa koronarajoitusten aikana. Lisäksi kuullaan kahden eri tutkimusprojektin kenttätöiden muutoksista ja kokemuksista. Suotrendi-hanketta esittelee Kirsi Laurén, sekä Akateemisten affektien etnografia-hanketta avaavat Pia Olsson ja Elisa Kurtti. Lopuksi Maria Vanha-Similä puhuu museokentän nykydogumentointihankkeiden sopeutumisesta koronarajoituksiin.

Seminaari jatkuu pienemmissä ryhmissä alustusten jälkeen. Jaamme halukkaat osallistujat työryhmiin, jossa käymme lävitse aineiston keräykseen liittyviä kokemuksia ja keskustelemme kentän muutoksista ajankohtaisten kysymysten avulla. Työryhmien jälkeen pidämme yhteisen yhteenvedon työryhmäkeskusteluissa esiin nousseista aiheista.

Seminaarin lopuksi jaamme Ethnos ry:n gradupalkinnot 2019 ja 2020, sekä pidämme yhdistyksen vuosikokouksen.

Ilmoittautuminen 

Ilmoittaudu seminaariin tästä 15.3.2021 mennessä.

Lähetämme seminaarin zoom-linkin rekisteröidyille osallistujille.

Lisätietoja antaa seminaarisihteeri Marja-Liisa Räisänen (marja-liisa.raisanen@utu.fi).

Ohjelma

13:00 – 13:10 Tervetuloa sanat

13:10 – 14:10 Lyhyet alustukset (4 x 15 min)

14:10 – 14:30 Tauko

14:30 – 15:30 Työryhmät toiminnassa

15:30 – 15:45 Yhteinen yhteenveto

15:45 – 16:00 Tauko

16:00 – 16:20 Ethnos ry:n Gradupalkintojen jako vuosilta 2019 ja 2020

16:30 Vuosikokous alkaa

Affektikahvila 22.3.2021 klo 9:15-11:00

Aamupäivällä ennen Kevätseminaaria on mahdollista osallistua Affektikahvilaan. Tarkemmat tiedot kahvilasta täällä. Linkin alta löytyy myös erillinen rekisteröityminen Affektikahvilaan.

Ethnos rf:s Vårseminarium, 22.3.2021 kl. 13:00-16:20, webbinarium

Förändrade fält och material i pandemins skugga

Etnologisk och kulturvetenskaplig metod och materialinsamling har traditionellt krävt återkommande kontakt och möten mellan människor, vilket nu försvåras av en global pandemi. Många forskare har fått tänka om, angående hur forskningsmaterial kan skapas och samlas in. Detta har också inneburit utmaningar för studenternas fältarbeten och museernas samtidsdokumentation.

Till det etnologiska fältarbetets styrkor hör dess flexibilitet och anpassningsförmåga. Fältets gränser lär forskaren känna först under forskningsprocessen. På grund av pandemin har dock förutsättningarna för fältarbete förändrats. Situationen har krävt kreativa lösningar. Nya, innovativa sätt att forska har också medfört ny kunskap och nya slags material.

I seminariet delar vi erfarenheter och diskuterar möjligheter för etnologiskt fältarbete och materialinsamling i pandemins skugga.

Seminariet avslutas med utdelning av Ethnos rf:s Gradupris samt föreningens årsmöte, som startar kl. 16:30.

Seminariets innehåll

Ethnos Vårseminarium 2021 inleds med korta anföranden. Blanka Henriksson, Åbo Akademi, berättar om erfarenheter av metod- och teoriundervisning med fokus på corona. Vi får också höra om erfarenheter av förändringar i fältarbete utgående från två olika forskningsprjekt. Projektet Suotrendi presenteras av Kirsi Laurén, och projektet Akateemisen affektien etnografia av Pia Olsson och Elisa Kurtti. Till slut talar Maria Vanha-Similä om hur samtidsdokumentation inom museifältet anpassats enligt pandemins begräsningar.

Seminariet fortsätter i mindre arbetsgrupper. Vi går igenom erfarenheter relaterade till materialinsamling, och diskuterar förändringar i fälten med hjälp av aktuella frågeställningar. Vi samlas sedan till en gemensam sammanfattande diskussion, utgående från vad som diskuterats i arbetsgrupperna.

Som avslutning på seminariet delas Ethnos rf:s Gradupris för 2019 och 2020 ut, och föreningens årsmöte hålls därefter.

Anmälan

Anmäl dig till seminariet här senast 15.3. 2021.

Vi sänder seminariets zoom-länk till alla registrerade deltagare.

Mer information ges av seminariesekreterare Marja-Liisa Räisänen (marja-liisa.raisanen@utu.fi).

Program

13:00 – 13:10 Välkomstord

13:10 – 14:10 Korta anföranden (4 x 15 min)

14:10 – 14:30 Paus

14:30 – 15:30 Arbetsgrupper

15:30 – 15:45 Gemensam sammanfattning

15:45 – 16:00 Paus

16:00 – 16:20 Ethnos rf:s gradupris för 2019 och 2021

16:30 Årsmötet inleds

Affektcaféet 22.3.2021 kl. 9:15-11:00

På förmiddagen innan Vårseminariet är det också möjligt att delta i Affektcaféet. Närmare information om caféet samt en länk som du kan anmäla dig via, hittar du här.

PERUTTU / CANCELLED / INSTÄLLDA

XI Kansatiteen päivät 2020 on peruttu koronatilanteen vuoksi.

KULTTUURINEN TIETO MUUTTUVASSA MAAILMASSA – TUTKIMUS, OPETUS, VUOROVAIKUTUS

XI Kansatieteen päivät 26.–27.3.2020

University of Jyväskylä, Finland

CALL FOR SESSIONS AND PAPERS

CULTURAL KNOWLEDGE IN A CHANGING WORLD – RESEARCH, TEACHING, AND CULTURAL ENCOUNTERS

XI Ethnology days 26.–27.3.2020 Jyväskylä, Finland

CALL FOR PAPERS – ARBETSGRUPPER OCH FÖREDRAG

KULTURVETENSKAPLIG KUNSKAP I EN FÖRÄNDERLIG VÄRLD – FORSKNING, UNDERVISNING, SAMVERKAN

XI Etnologidagarna 26.–27.3.2020 Jyväskylä