Suomen kansatieteilijöiden yhdistys

Finlands etnologförening Ethnos

Kevätseminaari 2021

Ready to begin your journey?

Feel free to look around

Kevätseminaari 2021

Suomen kansatieteilijöiden yhdistys

Finlands etnologförening Ethnos

Kevätseminaari 2021
Ethnos ry

Ajankohtaista

Kevätseminaari/webinaari järjestetään 22.3 2021.

SIEF 2021 konferenssi järjestetään 21-24.6.2021. SIEF 2021 teemana on ”Breaking the rules? Power, participation and transgression”.

XI Kansatiteen päivät 2020 on peruttu koronatilanteen vuoksi.

KULTTUURINEN TIETO MUUTTUVASSA MAAILMASSA – TUTKIMUS, OPETUS, VUOROVAIKUTUS

XI Kansatieteen päivät 26.–27.3.2020

University of Jyväskylä, Finland

CALL FOR SESSIONS AND PAPERS

CULTURAL KNOWLEDGE IN A CHANGING WORLD – RESEARCH, TEACHING, AND CULTURAL ENCOUNTERS

XI Ethnology days 26.–27.3.2020 Jyväskylä, Finland

CALL FOR PAPERS – ARBETSGRUPPER OCH FÖREDRAG

KULTURVETENSKAPLIG KUNSKAP I EN FÖRÄNDERLIG VÄRLD – FORSKNING, UNDERVISNING, SAMVERKAN

XI Etnologidagarna 26.–27.3.2020 Jyväskylä