Julkinen sektori II

Puolustusvoimat, sihteeri (etnologian kandi, arkistonhallinnan maisteri)

Valmistumisen jälkeen työskentelin ennen nykyistä virkaani arkistosihteerinä Maanmittauslaitoksella.

Työskentelen tiedonhallinnan sihteerinä Puolustusvoimilla.

Työni on hyvin monipuolista. Vastaan asiakirjaliikenteestä ja osin arkistonhoidosta. Ohjeistan asiakirjojen oikeaoppista laadintaa ja käsittelyä sekä asikirjahallinnollistentietojärjestelmien käyttöä. Työhöni kuuluu lisäksi sovellusvastuuhenkilön tehtäviä. Huolehdin myös paperipostin käsittelystä ja toimin postiasioiden yhteyshenkilönä.

Olen valmistunut arkistonhallinnan maisteriohjelmasta, jota ennen tein etnologiaan kandidaatin tutkinnon. Sivuaineina opiskelin taidehistoriaa, museologiaa, sukupuolentutkimusta sekä saksan kieltä.

Opiskelut ovat ohjanneet minua suuntautumaan määrätietoisesti asiakirjahallintoalalle, ja koen työskenteleväni omalla kutsumusalallani. Alan korkeakoulupinnot muovasivat ammattietiikkaani, tämä on ollut hyvin tarpeellinen piirre työelämässä. Ylpeys ja arvostus omaa työtä kohtaan auttaa jaksamaan haastavissakin tilanteissa. Opintoihin kuulunut korkeakouluharjoittelujakso oli äärimmäisen tärkeä ajanjakso ja verkostoitumismahdollisuus, jonka kautta olen päätynyt myös nykyiseen työhöni.

En ole ollut mukana ainejärjestö- tai yhdistystoiminnassa.

Terveiset opiskelijoille, lähitieteen alan toimijoille tai alasta kiinnostuneille:

Arkistoala on hyvin monipuolinen ja mielenkiintoisia työtehtäviä riittää taatusti myös tulevaisuudessa.