Kirjallisuutta

Etnologian kirjallisuutta

Kulttuurien tutkimuksen menetelmät, 2022, Toim. Outi Fingerroos, Konsta Kajander ja Tiina-Riitta Lappi. Tietolipas 274. SKS: https://kirjat.finlit.fi/sivu/tuote/kulttuurien-tutkimuksen-menetelmat/4282759?fbclid=IwAR0ESoucXsR3HuL8Ip4laV3sxK5vuNI21K_iie7mr6WKUT_zOoG-7TM_kzE 

Affektit ja tunteet kulttuurien tutkimuksessa, 2020, Toim. Jenni Rinne, Anna Kajander ja Riina Haanpää, Suomen kansatieteilijöiden yhdistys Ethnos ry., Ethnos-toimite 22. https://doi.org/10.31885/9789526850962

Soveltava kulttuurintutkimus, 2018, Toim. Pilvi Hämeenaho, Tiina Suopajärvi ja Johanna Ylipulli. SKS: https://kirjat.finlit.fi/sivu/tuote/soveltava-kulttuurintutkimus/2167479

Yhteiskuntaetnologia, 2017, Toim. Outi Fingerroos, Maija Lundgren, Sanna Lillbroända-Annala ja Niina Koskihaara. SKS: https://kirjat.finlit.fi/sivu/tuote/yhteiskuntaetnologia/1963099

Etnologinen tulkinta ja analyysi. Kohti avoimempaa tutkimusprosessia, 2016, Toim. Jukka Jouhki & Tytti Steel, Suomen kansatieteilijöiden yhdistys Ethnos ry, Ethnos-toimite 18.

Kirjoittamalla kerrotut. Kansatieteelliset kyselyt tiedon lähteinä, 2016, Toim. Pirjo Korkiakangas, Pia Olsson, Helena Ruotsala & Anna-Maria Åström, Suomen kansatieteilijöiden yhdistys Ethnos ry, Ethnos-toimite 19.

Askel kulttuurien tutkimukseen, 2015, Toim. Jaana Kouri, Folkloristiikka, kansatiede ja uskontotiede, Turun yliopisto. https://www.utupub.fi/bitstream/handle/10024/135172/Askel_kulttuurien_tutkimukseen.pdf?sequence=2&isAllowed=y

Moniulotteinen etnografia, 2014, Toim. Pilvi Hämeenaho & Eerika Koskinen-Koivisto. Suomen kansatieteilijöiden yhdistys Ethnos ry. Ethnos-toimite 17.

Muuttuva kulttuuriperintö – Det föränderliga kulturarvet, 2014, Toim. Tytti Steel, Arja Turunen, Sanna Lillbroända-Annala & Maija Santikko, Ethnos-toimite 16.

Polkuja etnologian menetelmiin, 2005, Toim. Pirjo Korkiakangas, Pia Olsson & Helena Ruotsala, Ethnos-toimite 11.

Etnologian alan lehtiä

Ethnologia Fennica on Ethnos ry:n julkaisema kansainvälinen tieteellinen aikakauskirja. Artikkeleita on saatavilla digitaalisessa muodossa vuodesta 2015 eteenpäin. https://journal.fi/ethnolfenn

Elorea julkaisee Suomen Kansantietouden Tutkijain Seura ry, ja lehdessä on folkloristiikan ja lähialojen kannalta kiinnostavia tieteellisiä kirjoituksia. Elore on verkossa avoimesti saatavilla. https://journal.fi/elore/index 

Ethnologia Europaea on SIEFin (International Society for Ethnology and Folklore) kansainvälinen etnologian alan julkaisu. Ethnologia Europaea on verkossa avoimesti saatavilla. https://ee.openlibhums.org/ 

Ethnologia Scandinavica on (Kungl. Gustav Adolfs akademien för svensk folkkultur) kansainvälinen etnologian alan julkaisu.  https://gustavadolfsakademien.se/tidskrifter/tidskrift/ethnologia-scandinavica