Ethnos ry

Ethnos-toimite

Valtakunnallisena kansatieteen alan tieteellisenä yhdistyksenä Ethnos Ry edistää ja tekee tunnetuksi etnologista ja kansatieteellistä tutkimusta sekä toimii alan tutkijoiden yhdyssiteenä. Ethnoksen julkaisutoiminta on yksi keskeinen osa kansatieteellisen tutkimuksen edistämistä ja tunnetuksi tekemistä. Ethnos on tuottanut julkaisuja vuodesta 1985 alkaen. Julkaisut on tarkoitettu paitsi alan tutkijoille ja opiskelijoille, myös muille kirjojen aihepiiristä kiinnostuneille ymmärrettävän ja yleistajuisen ilmaisunsa ansiosta. Ethnoksella on kaksi julkaisusarjaa: englanninkielinen vertaisarvioitu aikakauskirja Ethnologia Fennica ja suomenkielinen julkaisusarja Ethnos-toimite, jossa on ilmestynyt yhteensä 19 tiedekirjaa. Sarjan kirjat ovat pääsääntöisesti eri teemoja käsitteleviä vertaisarvioituja artikkelikokoelmia. Toimitteiden aiheet käsittelevät kulttuurintutkimuksen ajankohtaisia tutkimusalueita sekä kansatieteen ja etnologian alan tutkimusmetodologiaa. Vuodesta 2014 lähtien, Ethnos-toimitteet ovat olleet vertaisarvioituja. Ethnos ry on saanut julkaisuilleen Tieteellisen seurain valtuuskunnan vertaisarviointi tunnuksen käyttöoikeuden ja sitoutunut noudattamaan tunnuksen käytölle asetettuja ehtoja.

Ethnos-toimitteessa on ilmestynyt yhteensä 20 tiedekirjaa. Sarjan kirjat ovat pääsääntöisesti eri teemoja käsitteleviä vertaisarvioituja artikkelikokoelmia. Toimitteiden aiheet käsittelevät kulttuurintutkimuksen ajankohtaisia tutkimusalueita sekä kansatieteen ja etnologian alan tutkimusmetodologiaa Viimeisin Ethnos toimite on ilmestynyt maaliskuussa 2019 nimellä Liikettä rajapinnalla- keskusteluja etnologian osallistavuudesta, jossa pohditaan soveltavaa ja osallistavaa etnologiaa eri näkökulmista. Ethnos-toimite 19, Pirjo Korkiakankaan, Pia Olssonin, Helena Ruotsalan ja Anna-Maria Åstromin toimittamassa kirjassa Kirjoittamalla kerrotut. Kansatieteelliset kyselyt tiedon lähteinä -kirjassa tarkastellaan kyselyaineistojen nykymerkitystä ja avataan niiden muodostumiseen, analyysiin ja tulkintaan liittyviä kysymyksiä. Ethnos-toimite 18, Jukka Jouhkin ja Tytti Steelin toimittama kirja Etnologinen tulkinta ja analyysi pyrkii tekemään etnologisesta tutkimusprosessista entistä selkeämpää avaamalla aineiston ja tutkimustulosten välistä harmaata aluetta, tulkinnan ja analyysin vaiheita tutkimusprosessissa. Pilvi Hämeenahon ja Eerika Koskinen-Koiviston toimittama Ethnos-toimite 17: Moniulotteinen etnografia pohtii etnografisen tutkimuksen prosessia erityisesti tutkijan position, vastuun ja kentältä kerätyn tiedon soveltamisen näkökulmista.


Tiedekirjan sivuille