Esteettömyys / Accessibility

Etnologin päivien tapahtumapaikkojen esteettömyystiedot löydät alla olevista linkeistä. / Information about the accessibility of the event venues can be found in the links below.

Tieteiden talo / House of Sciences (Unfortunately the information is only in Finnish and Swedish)

Helsingin kaupunginmuseo / Helsinki City Museum

Suomalaisen Kirjallisuuden Seura (SKS) / Finnish Literature Society

Turvallisemman tilan periaatteet / Principles for a safer space

Kaikissa tapahtumissa noudatetaan turvallisemman tilan periaatteita. Tapahtumiin osallistuessasi sitoudut kohtamaan muut osallistujat avoimesti, kunnioittamaan heidän erilaisuuttaan sekä antamaan kaikille tilaa määritellä oma kokemuksensa. > Lue lisää

ENG:

In all the events, the participants commit to following the principles for a safer space. When attending an event, meet all participants with an open mind, respect their diversity and let everyone define their own experiences. > Read more 
***

Huomioithan, että osassa työryhmiä voidaan käsitellä myös vaikeita aiheita. Mikäli työryhmän aihe mietityttää, ota yhteys työryhmän puheenjohtajiin.

ENG:

Please note, that some workshops deal also with morally difficult topics. If this concerns you, don’t hesitate to contact the chairpersons of the workshop.