Ethnos ry

1/2016

Yhteisellä asialla

Ethnos viettää ensi vuonna 45-vuotisjuhlavuottaan. Sanomattakin on selvää, että näihin vuosikymmeniin mahtuu paljon toiminnan kehittämistä, muutoksia, uusi jäseniä, useita hallituskausia jne. Ethnoksen toimintaa on kehitetty vuosikymmenten aikana pitkäjänteisesti eri hallitusten voimin. Olen omalta osaltani osallistunut Ethnoksen toimintaan niin kansainvälisten asioiden sihteerin kuin varapuheenjohtajankin ominaisuudessa. Hallitustyö on avartanut omaa ymmärrystäni ja tuntemustani kansatieteellisen ja etnologisen kentän monimuotoisuudesta ja laajuudestakin. On ollut antoisaa ja opettavaista tehdä töitä niin eri yliopistojen oppiaine-edustajien kuin museoväenkin kanssa. Juuri tämä kenttään tutustuminen eri ihmisten kautta on ollutkin yksi hallitustyön parhaimpia puolia ja vahvistanut myös omaa etnologista sisintäni ja etnologisten linssien läpi katsomista!

Minulla on maaliskuusta lähtien ollut ilo ja kunnia luotsata Ethnoksen toimintaa kohti juhlavuotta ja uusia haasteita. Haasteiden edessä me totisesti olemmekin, sillä melko ennen näkemätön on Suomen tämänhetkinen tiede- ja koulutuspoliittinen myllerrys. Tieteellisten seurojen ja yhdistysten vaikutusmahdollisuudet leikkausten ja uudelleen organisointien kentällä eivät kenties ole suuren suuret, mutta sitäkin tärkeämpään rooliin nousevat niiden henkeä nostattava merkitys ja tuki tieteen tekemiselle. Ethnos on eri aloilla kansatieteen parissa työskentelevien ihmisten tieteellinen ja tiedepoliittinen yhdistys ja alalla työskentelevien yhdysside. Ethnos edistää ja tekee tunnetuksi kansatieteellistä tutkimusta ja tieteenalaa. Näitä yhdistyksemme perusarvoja ja –pilareita haluamme vaalia myös seuraavat 45 vuotta, kehittäen yhdistystämme ajan ja muutosten vanavedessä. Puheenjohtajuuteen liittyvän vastuun olen ottanut luottamuksella vastaan, sillä koen vahvasti, että Ethnosta luotsataan yhdessä osaavien ja innostuneiden hallituslaisten kanssa. 

Jo lähes 45-vuotinen toimintamme on osoitus siitä, että tieteellisen yhdistyksen merkitys on vahva. Joka toinen vuosi vietettävät Kansatieteen päivät ja vuosikokousseminaarit ovat oivia osoituksia yhdistyksen merkityksestä kansatieteellisen tutkimuksen ja tieteenalalla työskentelevien ihmisten näkyväksi ja yhteen saattamisesta. Viime vuosien seminaarit ovat yhä myös enenevässä määrin houkutelleet lähitieteiden edustajia paikalle, jolloin kansatieteellinen ja etnologinen tutkimus ja kenttä, jossa kansatieteilijät ja etnologit toimivat, on saanut yhä laajemman huomion. Olemme myös seminaareja suunnitellessa selkeästi pyrkineet laajentamaan osallistuja- ja kuulijakuntaamme pyytämällä puhujiksi myös lähialojen edustajia. Seminaarien avaaminen on tehnyt sekä meille että ympäröivälle yhteiskunnalle hyvää. Siinä missä me kansatieteilijät ja etnologit tarvitsemme muiden näkemyksiä, tarvitsevat sitä myös muiden alojen edustajat. Monitieteisellä kentällä toimiminen onkin jo monille vähintäänkin tuttua, jos ei jo jokapäiväistäkin.

Toimintaympäristön laajuus ja monimuotoisuus, kuten myös kansatieteilijöiden ja etnologien monitieteinen tutkimusote, näkyy niin ikään julkaisutoiminnassamme. Ethnologia Fennican asema ajankohtaisen tutkimuksen julkaisufoorumina on vankka ja tarjoaa Ethnoksen jäsenistölle eturivin paikan tuoreimpaan tutkimustietoon. Studia Fennica Ethnologican julkaisutoiminta on niin ikään aikaansa seuraava ja tuottaa julkaisuja, joihin voi palata vuosia myöhemminkin. Lisäksi voimme iloita ja olla kiitollisia jo pidempään jatkuneesta yhteistyöstä Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kanssa.

Toimintakentän laajuuteen saa eturivin paikan toimimalla Ethnoksen hallituksessa. Ethnoksen toimintakenttä elää koko ajan ja toimintaa värittävät hallituslaisten intressit ja yhteisesti päätetyt toimenpiteet – jäseniä unohtamatta. Toimintaa muokkaavat myös ajankohtaiset asiat, prioriteetit ja yhdistyksen talous. Voinemme olla kiitollisia ja onnellisia kaikista näistä 45 vuodesta, jolloin olemme saaneet muokata toimintaamme yhdessä ja yhteen hiileen puhaltamalla. Ethnos on ja tulee jatkossakin olemaan yhteisellä asialla kansatieteen ja etnologian ja niiden parissa työskentelevien ja elävien ihmisten arjessa.   

Näin juhannuksen kynnyksellä haluan toivottaa kaikille Ethnoksen jäsenille ja hallituslaisille aurinkoista ja rentouttavaa juhannusta ja kesää! Glad midsommar och sommar till alla Ethnosmedlemmar och styrelsemedlemmar!

Sanna Lillbroända-Annala
Ethnos ry:n hallituksen puheenjohtaja 2016