Ethnos ry

1/2017

Muistoja 45 vuoden takaa: Ethnos ry:n tarina alkaa

Turun yliopiston emeritusprofessori Pekka Leimu muistelee Ethnos ry:n perustamiseen johtaneita tapahtumia Ethnoksen 45-vuotisjuhlassa Helsingissä Tieteiden Talolla.

”Eräissä aikaisemmissa puheenvuoroissa käsiteltiin myös Ethnoksen perustamista, mutta pintaa syvemmälle ei asiaa ehditty käsitellä. Seuraavassa kerron omat muistikuvani tapahtuneesta, sillä olin mukana aivan alusta asti. Aloitteen tekijä ja primus motor asiassa oli Jyväskylän yliopiston kansatieteen apulaisprofessori Veikko Anttila, jota tukivat asiassa Jyväskylän ja Turun professorit Asko Vilkuna ja Ilmar Talve. Anttilan pelkona oli, että uusi muodikas amerikkalaistyylinen sosiologia kvantitatiivisine menetelmineen olisi vienyt resurssit kansatieteeltä Erik Allardtin ja Yrjö Littusen johdolla. Keväällä 1972, siis 45 vuotta sitten, Anttila ja Vilkuna olivat kutsuneet kaikki Suomen kansatieteen professorit Jyväskylään keskustelemaan kansatieteilijöiden yhdistyksen perustamisesta, siis edellä mainittujen lisäksi Niilo Valosen Helsingistä. Åbo Akademi ei ollut mukana kutsuttujen listalla, sillä siellä professuuria hoiti C. J. Gardberg, joka oli kulttuurihistorioitsija. Valonen ei kuitenkaan paikalle tullut, vaan lähetti sinne assistenttinsa Bo Lönnqvistin, joka selvästikään ei tiennyt, mitä asiasta olisi pitänyt ajatella. Talve sen sijaan otti mukaansa amanuenssi Virpi Nurmen sekä assistentit Toivo Tikkasen ja minut. Tehtävämme oli dokumentoida tapahtuma ja niin teimmekin. Kuvat löytyvät Turusta kansatieteen arkistosta. Mainittujen lisäksi kokoukseen ei osallistunut muita. Yhdistystä ei kuitenkaan saatu aikaan, mutta päätettiin jatkaa syksyllä Turussa ja Bo Lönnqvist sai tehtäväkseen houkutella Niilo Valonen mukaan.

Syksyllä Valonen olikin sitten mukana Turussa ja paikalla oli myös iso joukko muita eri yliopistoista. Muistaakseni myös C. J. Gardberg oli mukana ja siis Åbo Akademikin oli edustettuna. Kokouksen osanottajalista on luovutettu Kansallisarkistoon Helsinkiin. Minä olin kirjoittanut sääntöluonnoksen, jota kokouksessa käsiteltiin ja toimin kokouksen sihteerinä. Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Asko Vilkuna ja lähetinkin sitten pöytäkirjan hänelle Jyväskylään, mutta hän ei koskaan palauttanut sitä. Minulle jäi kuitenkin kopio, jonka olen myöhemmin Ethnoksen pyynnöstä luovuttanut Kansallisarkistoon. Nyt Valonenkin oli valmis perustamaan yhdistyksen, mutta vaati, että museoissa työskentelevät kansatieteilijät oli saatava mukaan. Yhdistystä ei siis vieläkään perustettu, mutta päätettiin jatkaa Helsingissä talvella. Niin tehtiin ja yhdistys perustettiin. Nyt museoväki oli mukana. Turkua edustamaan hallitukseen valittiin Ilmar Talve ja hänen uusi assistenttinsa Markku Aukia.”